Aktuelne vesti

Latest posts

Za kandidate

Saveti za rezime koji će vam omogućiti intervju

Pročitali ste mnoštvo predloga za rezime i verovatno ste videli mnogo različitih saveta kao što su; „NIKAD NEMOJTE pisati cilj rezimea“, ili „Razjasnite vaš krajnji cilj i plan“, ili „Ne koristite boju na CV-u“, ili „Pokažite vašu kreativnost u vašem rezimeu pomoću tipografije i upotrebe…

Za kandidate

Kako da tražite slobodne pozicije dok ste zaposleni

Da li otkrivate da više niste motivisani na poslu? Ovo može da bude znak da je vreme za novu poziciju! Dakle, kako bi trebalo da dobijete novu tezgu kada već radite? Traženje posla dok ste zaposleni može da bude nezgodno, ali planiranje unapred i strategija…

Za poslodavce

Veštine kreativnog razmišlјanja za poslovne lidere

Ako bi vas neko zamolio da objasnite šta je potrebno za vođenje vašeg poslovanja, velike su šanse da ne biste rekli: „Samo prodajem stvari“ ili „Pokušavam različite metode“. Možda ćete reći nešto više poput: „Potreban je poslovni plan, budžeti, računi, prihodi i zaposleni“. Pa šta…

Za kandidate, Za poslodavce

Kreativnost: lično majstorstvo za poslovni uspeh

Studija je otkrila je da kompanije koje prihvataju kreativnost nadmašuju njihove kolege i konkurente po klјučnim pokazatelјima poslovnog učinka, uklјučujući rast prihoda, tržišni udeo i sticanje talenata. Ali kako ova preduzeća neguju kreativnu kulturu kompanije i neguju kreativnost kod njihovih zaposlenih? Pa, istraživanja pokazuju da…

Za poslodavce

19 jedinstvenih i kreativnih pitanja za intervju

Intervjui za posao mogu da budu nezgodan balansirajući čin. S jedne strane, ne želite da postavlјate ista pitanja koja su kandidati čuli u nebrojenim intervjuima u prošlosti, jer bi to moglo da podstakne pripremlјene, uvežbane odgovore. Pitanja poput „Koje su vaše tri najveće slabosti?“ i „Gde…