Studija je otkrila je da kompanije koje prihvataju kreativnost nadmašuju njihove kolege i konkurente po klјučnim pokazatelјima poslovnog učinka, uklјučujući rast prihoda, tržišni udeo i sticanje talenata.

Ali kako ova preduzeća neguju kreativnu kulturu kompanije i neguju kreativnost kod njihovih zaposlenih? Pa, istraživanja pokazuju da je kreativnost veština koja može da se razvija i proces kojim može da se upravlјa. U stvari, postoji nekoliko faktora koji doprinose činu stvaranja, pored namernih procesa koji svako može da prati kako bi pomogao u optimizaciji kreativnosti u poslu i životu.

Jedan takav proces je skovana teorija generativnosti, koja može da se koristi za stvaranje idealnog okruženja za podsticanje kreativnosti. Drugi proces je kreativno rešavanje problema, koji može da pomogne osobi da namerno formuliše kreativna rešenja.

Premisa teorije generativnosti

Teorija generativnosti kaže da je potrebno mnogo neuspeha i povezivanja novih ideja da bi se došlo do savršenog kreativnog rešenja. Na sreću, pošto većina lјudi nema luksuz ni vremena da nastavi da propada, teorija generativnosti nudi četiri koraka koje je jednostavno ugraditi u bilo koju poslovnu ili životnu rutinu.

  1. Zabeležavanje

Zabeležite vaše misli, ideje i druge informacije. Umetnici koriste skice da bi uhvatili ideje. Muzičari koriste beležnice. Naučnici mogu da zabeleže zanimlјive činjenice i zapažanja.

Ove ideje ne moraju nužno da budu korisne u sadašnjem trenutku. Ideja je da se zabeleže informacije koje mogu da se povežu sa novim uvidima u budućnosti koji mogu da dovedu do kreativnih proizvoda i usluga. Važno je da zapamtite da ne odbacujete nijednu ideju. Snimite ih ma koliko korisno u tom trenutku izgledale. Kasnije ćete možda biti nagrađeni inovativnom idejom o novom proizvodu.

  1. Izazov

Izađite van vaše zone udobnosti u oblasti gde možete da rizikujete neuspeh. Neuspeh je pozitivan aspekt kreativnosti i neizbežan je u životu. Važno je da naučite da upravlјate neuspehom, a istovremeno budete otvoren za učešće u poduhvatima u kojima je neuspeh moguć. Ovde je cilј da se testirate i ne uspete da biste naučili šta se sledeći put možete da  učinite drugačije. Na ovaj način ćete biti bliže uspehu u sledećem pokušaju.

  1. Proširavanje

Nastojte da naučite o temama koje nisu povezane sa vašim uobičajenim interesovanjima ili oblastima. Učenje o novim temama i polјima može da dovede do povezivanja nepovezanih ideja i otkrivanja novih i korisnih proizvoda i usluga. Ako je vaša strast automehanika, onda pokupite baštovanski časopis. Ako volite prirodu, možda da pokušate da naučite o najnovijoj tehnologiji. Inovacija se dešava na preseku nepovezanih oblasti. Proširite vaše znanje da biste povećali vaše šanse da kreirate nešto novo i korisno.

  1. Okruženje

Konačno, često menjajte vaše okruženje – bilo da to znači premeštanje nameštaja u kancelariji, drugačiji put sa posla ili putovanje negde gde nikada niste bili. Zašto? Kada se mozak navikne na okruženje, on na kraju prestaje da prima nove informacije kako bi iskoristio najmanju moguću količinu energije. Počinje automatski da obavlјa rutinske zadatke, što može da dovede do samozadovolјstva.

Promena okruženja može da bude okreplјujuća i revolucionarna. Možda ćete da primetite nove poslove ili arhitekturu ako s posla idete kući drugim putem. To može da izazove nove ideje. Preuređivanje vašeg nameštaja može da vam da svežu perspektivu na vaš posao i uopšte da bude osvežavajuće. Putovanja mogu da ožive vašu maštu i pruže dobar izvor za nove ideje.

Korišćenje teorije generativnosti na radnom mestu

Kreativnost 1

Da biste pomogli drugima kao što su zaposleni da ovladaju ličnim uspehom u poslu, rasporedite vreme i ponudite resurse za prikuplјanje ideja. Izazovite ih da isprobaju nove zadatke i podržite ih ako ne uspeju. Omogućite im razne mogućnosti za obuku, čak i ako to nije vezano za njihov posao. I održavajte događaje ili sastanke van kancelarije da biste promenili pejzaž. Sve ovo može da pomogne vama i drugima da uspete u poslu i životu.

4 koraka kreativnog rešavanja problema

Kreativno rešavanje problema (KRP) je drugi proces o kome danas govorimo, a koji timovi i pojedinci mogu da koriste da brzo i namerno pronađu kreativna rešenja.

Ako treba da pronađete kreativno rešenje i nemate vremena da čekate da vam najbolјa ideja dođe, ili ako želite da vodite vaš tim u kreativnom procesu koji će namerno da vam pomogne da kreativno rešite vaš problem, sledite četiri koraka navedena u nastavku.

  1. Razjasnite

Cilј faze razjašnjavanja je da se tačno utvrdi koji problem treba da se reši. Važno je da se usredsredite na ispravne aspekte problema koji želite da rešite, a ne na uskakanje i fokusiranje na pretpostavlјeni problem. Istražite problem, jasno razumejte situaciju i smislite tačan izazov koji želite da rešite.

  1. Ideja

Ideja se sastoji od razmišlјanja o tome kako ćete da rešite vaš problem koristeći informacije prikuplјene u prvom koraku. Važno je da se posvetite utrošku vremena na rešavanje vašeg problema. Kada prikupite dovolјno ideja (verovatno stotine), vreme je da koristite konvergentno razmišlјanje da biste odlučili o najbolјim opcijama za dalјe. Koje će najverovatnije rešiti problem koji ste izabrali tokom faze razjašnjenja?

  1. Razvijajte

Da biste razvili vašu ideju, moraćete da istražite PPZP (puls, potencijal, zabrinutost i prevazilaženje zabrinutosti). Ovo uklјučuje sagledavanje prednosti vaših ideja da biste dobili puls o tome šta bi moglo najbolјe da funkcioniše. Šta bi potencijalno moglo da se dogodi ako vaša ideja zaživi i šta će to da znači za vašu misiju? Zapitajte se, šta vas brine u vezi sa vašom idejom kako biste identifikovali prepreke ili zastoje. I na kraju, razmislite o tome kako biste mogli da prevaziđete ove brige da biste ostvarili vaše cilјeve. Kada se ovi aspekti isprazne, koristite konvergentno razmišlјanje da biste odredili najbolјi način da nastavite sa vašim planom.

  1. Implementirajte

Konačno, moraćete da primenite vaš plan. Koristeći divergentno razmišlјanje, procenite šta je potrebno da biste ostvarili vaš plan. Napravite vremensku liniju i tok posla. Ko će da izvršava koje zadatke i koji su vaši želјeni rezultati? Ovo će da vam pomogne da vaš plan sprovedete u delo na organizovan način.

Imajte na umu da KRP proces nije linearan i da ćete možda morati da se vratite na prethodne faze u bilo kom trenutku vašeg putovanja. Sasvim je u redu da se naprave greške i neuspeh – oboje su deo kreativnog procesa. Ako se to dogodi, priznajte to, istražite kako biste mogli da se pobolјšate i pokušajte ponovo.

Kreativnost na dohvat ruke

Da zaklјučimo, ne morate da čekate da inspiracija za kreativnost pronađe vas ili vaše preduzeće. Možete ga namerno kultivisati sistematskim procesima i tehnikama. Možete kreirati okruženja koja osnažuju kreativno razmišlјanje tako što ćete uhvatiti ideje, izazvati sebe i druge, proširiti svoje znanje i promeniti svoje okruženje. Implementacijom teorije generativnosti u svoje poslovanje, možete se osećati dodatno podržanim u svojim poslovnim cilјevima i pokrenuti svoju kompaniju ispred konkurencije. A kada se suočite sa složenim izazovom u svom poslu, možete primeniti proces kreativnog rešavanja problema da biste brzo došli do rešenja, krenuli napred i nastavili da stvarate.