Ako nas je prošla godina nečemu naučila, to je da moramo da preispitamo sve ranije zaključke koje imamo o radnoj snazi. Globalna pandemija, fokus na rasnoj nejednakosti i nadolazeća „velika finansijska kriza“ utiču na svaku organizaciju. Kao rezultat toga, organizacije sada moraju da upravljaju strategijama talenata koje će i dalje unaprediti njihove programe raznolikosti.

Jedna od najkomplikovanijih i najbitnijih stvari je način na koji organizacije mogu održivo da obezbede raznolikost, pravičnost i inkluziju – počevši od regrutovanja. Da bismo pokrenuli promene, moraćemo da razbijemo kalup načina na koji regrutujemo.

Svakako, nekonvencionalna vremena zahtevaju nekonvencionalne mere. Istina je da su nas postojeći sistemi doveli do današnjeg nedostatka zastupljenosti u radnoj snazi i zato moramo da preispitamo dosadašnje naše strategije zapošljavanja.

Studije o različitosti zapošljavanja iz 2021. otkrile su da 62 procenta nedovoljno zastupljenih lica koja traže posao primećuje pristrasnost u procesu zapošljavanja. Dvanaest zajednica koje traže posao – od osoba sa invaliditetom do onih koji su ranije bili u zatvoru – nedovoljno su zastupljene među zaposlenima.

Evo pet nekonvencionalnih strategija za mobilizaciju vašeg različitog regrutovanja. Svaka od ovih strategija ne samo da je moguća za bilo koju organizaciju, već i ne zahteva novčana ulaganja.

 

1. Pojasnite šta podrazumevate pod različitošću – i budite inkluzivni

Istraživanja iznova pokazuju da lideri imaju veoma različite definicije različitosti. Mnogi samo priznaju fizičke, vidljive aspekte različitosti, koji izostavljaju čitave zajednice. Preporučujemo da vaš naglasak prebacite na nedovoljno zastupljene zajednice koje traže posao i da podignete svest o svakoj grupi u vašoj organizaciji. Ove grupe uključuju ljude o kojima možda ne mislite, kao što su stariji i iskusni radnici, izbeglice i imigranti. Takođe možete da uključite LGBTQIA+ zajednicu, osobe sa invaliditetom, ratne veterane, rome i ranije zatvarane osobe. Pored toga, žene, samohrane majke i zaposleni roditelji takođe zaslužuju uključivanje.

 

2. Osnažite vaše ljude da budu svesni i dopru do nedovoljno zastupljenih zajednica

Svest vaše organizacije i zalaganje za različite zajednice zaista zavise od svakog člana vašeg tima. Istražite holističkiju definiciju različitosti kao organizacije. Zatim, podstaknite svakog člana tima da razmisli o njihovoj ličnoj svesti i neka dopre do svake zajednice.

 

3. Organizujte sastanak usklađivanja za svaku novu ulogu

Veliki deo pristrasnosti i nejednakosti u zapošljavanju počiva na postojećim zahtevima posla i procesima sa kojima se svi unapred slažu. Da biste osigurali da se svi slažu oko najpristupačnijih zahteva, organizujte 15-minutni sastanak za usklađivanje sa svim zainteresovanim stranama za zapošljavanje. Na ovom sastanku, uverite se da je radna uloga usklađena sa najvažnijim zahtevima. Takođe, obezbedite saglasnost svih o procesu zapošljavanja i ulozi koju će svako da igra. Na taj način se povećava pristupačnost i doslednost u procesu i omogućava da se svi koji su uključeni pridruže.

4. Unapred pošaljite pitanja za intervju osobama koje traže posao

Ova ideja bi mogla da bude iznenađenje! Ali svrha intervjua nije da oni koji traže posao budu uhvaćeni nespremni ili da se testiraju njihove sposobnosti improvizacije. To je da se vidi da li imaju veštine i iskustvo potrebne da budu uspešni na poslu. Slanje pitanja unapred omogućava onima koji traže posao da dođu spremni, da pokažu najbolje sebe i osećaju se osnaženim i sigurnim u proces.

 

5. Pitajte osobe koje traže posao da dobijete povratne informacije o tome kako da proces učinite još inkluzivnijim

Nije bitno da li date ponudu kandidatu ili ne, ili da li prihvata ili odbija. To je vreme da zatražite povratne informacije – da vidite gde možete da učinite vaš proces pristupačnijim i inkluzivnijim. Istraživanja su pokazala da veliki broj kandidata koji su završili intervju nikada nisu dobili povratne informacije. Ovo je jednostavan korak koji većina poslodavaca nikada ne pomisli da preduzme. Najbolje je vreme da naučite od onih koji traže posao šta nedostaje – u opisu posla, procesu zapošljavanja i još mnogo toga. Da ne spominjemo, priroda postavljanja ovog pitanja signalizuje da slušate.

 

Da sumiramo, ovo je samo delić kreativnih i nekonvencionalnih ideja koje čine zapošljavanje različitih ljudi pravednijim i inkluzivnijim. Nije nijedna od ovih stvari komplikovana i teška, treba samo imati volje.