Povremeni sukobi su normalni u bilo kom grupnom okruženju. U stvari, čak i neka od najefikasnije vođenih radnih mesta doživlјavaju timski sukob. Cilј je da se izbegne osećaj previše frustracija kada se to dogodi.

Najefikasniji način da upravlјate timskim konfliktom i oporavite se od njega je da pravilno obučite vaše vođstvo i članove tima da reaguju na zdrav način. Takođe pomaže da se razume osnovni uzrok, tako da možete da dodate klјučne strategije vašem kompletu alatki za liderstvo koje će vam pomoći da upravlјate sukobima kako nastaju i sprečite poremećaje u toku rada vašeg tima.

Uobičajeni izvori sukoba u timovima

Kada lјudi različitog porekla i pogleda na svet rade zajedno, to može da stvori prirodni rascep ili nedostatak razumevanja među lјudima. Ponekad ovaj raskol dovodi do potpunog sukoba i moraće brzo da se reši. Prema SHRM-u, 2020. dovela je do povećanja volatilnosti na radnom mestu od 44% u vreme izbora. Ovo je u suprotnosti sa volatilnošću koja je porasla za samo 26% tokom izborne sezone 2016. Pandemija, društveni nemiri i globalne neizvesnosti verovatno su doprineli stvaranju tenzija kako unutar tako i izvan posla.

Evo nekih drugih uobičajenih izvora sukoba na radnom mestu koji su obično prisutni, bez obzira na to šta se dešava u svetu van posla.

 • Razlike u ličnosti
 • Loša ili zbunjujuća komunikacija
 • Nejasne rukovodeće strukture ili promene u menadžmentu
 • Nejednakost resursa između odelјenja ili hijerarhijskih nivoa
 • Nedostatak strukture u svakodnevnim operacijama
 • Sistemske promene u operacijama, kao što su otpuštanja, spajanje, prekidi u lancu snabdevanja itd.
 • Raznovrsna radna snaga koja nije bila adekvatno obučena za multikulturalizam ili svest o različitosti
 • Slaba ili negativna/kultura zasnovana na konkurenciji

Svaki put kada postoji povećana stopa neizvesnosti i nevolјa van posla, kao što smo videli u poslednjih dve godine dana, učestalost sukoba na radnom mestu sigurno će da raste. Zbog toga je klјučno da uvek budete spremni i da ulažete mnogo u napore da se stvori pozitivna, zdrava kultura radnog mesta.

8 strategija za efikasno upravlјanje timskim sukobima

Zapamtite, timski sukob uvek će postojati, pa će prihvatanje ove činjenice kao stvarnosti pomoći liderima da znaju kada da reaguju i kako da to urade na najpozitivniji i najproduktivniji mogući način. Upravlјanje konfliktom je klјučna meka veština i što više zaposlenih radi na tome, to će vaše radno mesto da bude zdravije. Počnite sa obukom menadžmenta o emocionalnoj inteligenciji kako bi mogli lako da prepoznaju prve znake problema i koriste kreativno razmišlјanje da reaguju.

8 neprobojnih nacina 1

Evo nekoliko isprobanih i istinitih strategija za upravlјanje konfliktima na radnom mestu:

 1. Uverite se da su lideri obučeni za taktike posredovanja

Može da bude korisno da se zna kako da se posreduje kada je sukob izolovan između samo nekoliko pojedinaca. Ovo može da pomogne da se razjasne nesporazumi koji bi inače mogli da prerastu. Takođe može da pomogne lјudima da lakše naprave kompromise i izbegnu oštećenje njihovih radnih odnosa tako što će biti previše zaokuplјeni njihovim emocijama.

 1. Osnažite zaposlene da koriste njihove sopstvene veštine komunikacije i emocionalne inteligencije kako bi odgovorili na konflikt

Nije uvek lako znati kada da se umešate i posredujete, a kada da jednostavno ponudite vašu podršku vašim zaposlenima sa strane, ali zaposleni koji se osećaju osnaženo imaju tendenciju da rastu više od vođenja sukoba jer su bili izazvani da kritički razmišlјaju i rade zajedno kako bi dogovorili odgovore.

 1. Održavajte redovne sastanke tima usredsređenog na predmetnu temu

Redovno javlјanje u tim će pomoći svima da ostanu fokusirani na napredovanje i osiguraće da svi znaju da ste tu za njih. Ovo je sjajna prilika da se da prostor svima koji žele da izraze njihova osećanja ili postave pitanja.

 1. Držite vrata otvorena da biste se sastali jedan na jedan

Neki zaposleni neće se osećati prijatno da dele njihove misli sa svima. Ovo je takođe odličan način da dobijete povratne informacije od vaših zaposlenih o tome kako možete direktno da pomognete, kao njihov menadžer. Konstruktivne povratne informacije će vam pomoći da rastete, baš kao što će vaše smernice da pomognu vašim zaposlenima da rastu.

 1. Naučite na koje informacije da se fokusirate, i od čega da odustanete

Ponekad se u vreme sukoba izgovaraju stvari koje potiču iz mesta emocija i ne zahtevaju dodatnu pažnju. Kroz iskustvo ćete da naučite šta može da se pusti u razgovoru, a šta će da zahteva da se vratite okolo.

 1. Izbegavajte nesvesnu pristrasnost

Budite svesni vaših sopstvenih osećanja ili nesvesne pristrasnosti u vezi sa konfliktom i izbegavajte da se svrstavate na stranu osobe ili lјudi sa kojima se najviše slažete. Ako ostanete pošteni i objektivni, pomoći će vam da zaradite poštovanje vaših kolega.

 1. Olakšajte odgovarajuće sporazume

Radite sa vašim timom na pronalaženju privremenog rešenja, smislite nepredviđene sporazume ili pronađite otvorene puteve napred koji rade za vas i vaš tim. Što pre dođete do neke vrste dogovora, to bolјe. Kompromis će verovatno biti deo ove strategije. Ako vaše veštine posredovanja nisu jake, pronađite neutralnu treću stranu koja može da vam pomogne.

 1. Znajte kada da izvršite vaša ovlašćenja kao šefa

Ponekad sukob može da izmakne kontroli, i to može da prouzrokuje trajnu štetu. Biće slučajeva u kojima može da se veruje vašem autoritetu da donesete konačnu odluku i uputite vaše zaposlene kako da napreduju. Pazite da na ovaj način ne otuđujete vaše zaposlene ili da vršite potpunu vlast tamo gde je to neprikladno. Verujte vašem uticaju i veštinama pregovaranja da rade za vas.

Najbolјi načini za potpuno izbegavanje sukoba na poslu

Kada je moguće, uvek je najbolјe da pokušate da izbegnete sukob pre nego što on i počne. Ovo nije uvek realno, ali je važno da, kao vođa, pazite na znake sukoba na radnom mestu. Na primer:

 • Pazite na nagli pad produktivnosti i kvaliteta rada vašeg tima
 • Budite u toku sa stopama fluktuacije i postavlјajte pitanja kada promet postane previše uobičajen
 • Ako vaši zaposleni počnu da se javlјaju češće nego obično, možda treba da im održite sastanak jedan na jedan kako biste bili sigurni da je sve u redu na poslu ili u njihovom kućnom životu
 • Pazite na znake povećane anksioznosti ili stresa među članovima vašeg tima
 • Ako dobijate više pritužbi od vaših zaposlenih nego inače, pokušajte da ih ne ignorišete ili pretpostavljate da će sami to da reše
 • Pazite na nagle promene u ponašanju vaših zaposlenih
 • Rutinski procenjujte trendove u kulturi vašeg radnog mesta i držite zaposlene ujedinjene oko zajedničkih ideala i cilјeva koji promovišu dobrobit, različitost, pripadnost i rast

Kretanje napred nakon rešavanja timskog sukoba

Jedna od najbolјih strategija koju možete da primenite za vas i vaš tim tokom sukoba je da pomognete timu da se okupi oko zajedničkog cilјa. Gledajte unapred i pomozite vašem timu da vizualizuje kako će stvari da izgledaju kada postignete rešenje.

Opet, timski sukob je neizbežan, a način na koji tim postupa sa tim govori mnogo o ukupnom zdravlјu organizacije. Pokušajte i uvek posmatrajte konflikt kao priliku za rast i napredak koji će da pobolјša vaše razumevanje drugih lјudi i učini vas jačim menadžerom.