Izazovi sa kojima se kompanije suočavaju u 2022. značajno se razlikuju od bilo koje prethodne godine. Pandemija COVID-19 je preokrenula situaciju, zahtevajući od mnogih kompanija da usmere njihove napore na različite načine. Ovi izazovi su zaista bez presedana. U širem smislu, to znači da se veštine koje kompanije traže kod njihovih zaposlenih menjaju. Kompaniji su potrebni zaposleni koji imaju odgovarajuće veštine da im pomognu u ovim nesigurnim vremenima.

Rad na dalјinu, Zoom sastanci, saradnja izdaleka – kako kompanije idu u 2022., ovi izazovi su uvek prisutni. Dok su neke od veština koje će zaposleni morati da unapređuju ove godine su teške veštine poput znanja kako da vodite Zoom sobu, druge su meke veštine. U ovom postu detalјno razmatramo pet najvažnijih mekih veština koje zaposleni moraju da imaju da bi posao napredovao 2022.

Šta su meke veštine?

Meke veštine su netehničke veštine koje igraju suštinsku ulogu u tome kako lјudi rade. Različiti aspekti karaktera i ličnosti osobe mogu da se smatraju mekim veštinama, kao i socijalne veštine, način razmišlјanja i emocionalna inteligencija.

Meke veštine se razlikuju od tvrdih veština, koje su više tehničke. Na primer, kompjutersko programiranje je teška veština, dok je kritičko razmišlјanje (koje može da bude deo mnogih aspekata kompjuterskog programiranja) meka veština.

Postoji uobičajena zabluda da meke veštine ne mogu da se nauče, da su one samo deo onoga što osoba jeste. Iako je usvajanje mekih veština možda malo teže od tvrdih veština, i nije tako lako kao memorisanje činjenica ili učenje sistema, postoji mnogo programa obuke za meke veštine koji mogu da pomognu zaposlenima i poslodavcima da postanu bolјi u mekim veštinama koje bi mogle da im nedostaju.

Zašto preduzeća treba da se fokusiraju na meke veštine 2022. ako žele da uspeju

Sa porastom nezaposlenosti, tržište rada je konkurentnije nego ikada. Kada se posao otvori, pristižu prijave brojnih potencijalnih zaposlenih koji svi imaju obuku i znanje – teške veštine – da obave posao.

Šta nekog od ovih kandidata izdvaja od ostalih? Kako preduzeća mogu da steknu osećaj ko će najbolјe da odgovara? Ovo je ono kada je toliko važno da se gleda na meke veštine. Ko ima sposobnost da se neprimetno prepaci između dugih dana u kancelariji i rada od kuće? Ko je kreativan rešavač problema, sposoban za inovacije kada rad na dalјinu otežava saradnju? Ko je dovolјno jasan komunikator da može da prenese važne poruke njihovim timovima, ne samo usmeno već i putem e-pošte i ćaskanja? Ovo su pitanja koja menadžeri za zapošlјavanje moraju sebi da postave kako bi doneli najbolјe odluke o zapošlјavanju u 2022.

Top 5 mekih veština 1

U međuvremenu, zaposleni koji su oduvek napredovali, oslanjajući se na njihove teške veštine da bi uspeli u kancelariji, mogli bi da se nađu u nevolјi 2022. ako njihove meke veštine ne budu na nivou. Možda su bili odlični u komunikaciji u sali za sastanke, ali se bore da se izraze preko telefona ili putem e-pošte. Možda su bili neverovatno efikasni u njihovim zadacima kada su radili iz kancelarije, ali nemaju ni prilagodlјivost da rade kada su ograničeni na tehnologiju koju imaju kod kuće. U ovim slučajevima, preduzeća moraju da se fokusiraju na obuku mekih veština za njihove postojeće zaposlene. Jer hajde da se suočimo sa tim: meke veštine mogu ili da učine ili slome sreću i produktivnost zaposlenog.

Pet najbolјih mekih veština koje zaposleni moraju razviti u 2022

  1. Prilagodlјivost

Ako su nas 2020. i 2021. nečemu naučile, to je da se okolnosti brzo menjaju i možemo da očekujemo da će one da nastave da se brzo menjaju tokom 2021. Prilagodlјivost je sposobnost da promenimo pristup poslu kako bismo išli ukorak sa promenlјivim okolnostima. Reč je o zaposlenima koji nisu toliko zaglavlјeni na njihovom putu da ne mogu da naprave pomak kada postane dostupan bolјi način da se nešto uradi. U 2021. prilagodlјivost je važna kako za zaposlene u redovnom poslovanju, tako i za one u rukovodstvu. Ovo nije godina za stagnaciju.

  1. Jasna komunikacija izvan licem u lice

Pošto mnoge kompanije i dalјe rade na dalјinu, biti odličan komunikator licem u lice nije dovolјno u 2022. Razgovori između saradnika vode se na mnogo različitih načina: telefonski pozivi, Zoom pozivi, tekstualne poruke, e-poruke, ćaskanje i još mnogo toga. Da bi napredovali u 2022., zaposleni moraju da budu odlični i u pismenoj i u usmenoj komunikaciji. Jasnoća i strplјenje su klјučni elementi ovoga.

Biti dobar komunikator uklјučuje obraćanje pažnje na detalјe, kao što je poznavanje publike kompanije, traženje povratnih informacija i izbegavanje oslanjanja na vizuelna pomagala.

  1. Slušanje

Slušanje ide ruku pod ruku sa komunikacijom, ali ova veština je dovolјno složena da zasluži njeno mesto na ovoj listi. U 2022. nije tako lako kao što je nekada bilo da se traži od nekoga da ponovi ono što je već izneo. Nije moguće jednostavno ući u njihovu kancelariju i zamoliti ih da ponove ono što su rekli.

Da budemo jasni – biti dobar slušalac ne znači da nikada ne morate da tražite pojašnjenje. To znači da obratite pažnju i zapamtite šta su drugi rekli. To znači uzimanje u obzir potreba i preferencija drugih prilikom donošenja odluka. To znači čuti šta je rečeno, uzeti u obzir ono šta zaslužuje i odmah postaviti pitanja ako nešto nije jasno.

Loši slušaoci se isklјučuju, ponašaju se kao da razumeju i kada ne razumeju, i bore se da se pobolјšaju na osnovu povratnih informacija – sve navike koje su posebno problematične u današnjem radnom okruženju.

  1. Kreativno rešavanje problema

Zaposleni koji znaju da inoviraju njihovim poslodavcima donose veliku vrednost u 2022. Dok se preduzeća prilagođavaju novoj realnosti pokušaja da budu profitabilna usred pandemije, oni koji mogu da pronađu vizionarske načine da završe projekte i kreativno rešavaju probleme su sjajna imovina.

Da biste bili dobar kreativni rešavač problema, važno je da shvatite kako da razmišlјate van okvira i pristupite izazovima na nove i neočekivane načine. Biti kreativan rešavač problema je spremnost da se isprobaju nove tehnike koje mogu, ali i ne moraju da rade, i da se krećemo od neuspeha uz slavlјenje uspeha.

  1. Emocionalna inteligencija

Od stresa zbog aktuelnih događaja do brige o bolesnim prijatelјima i članovima porodice, mentalno i emocionalno zdravlјe i dobrobit jedan je od najvećih izazova sa kojima se lјudi suočavaju u 2022. Koliko god se trudili da naš posao i lični život budu odvojeni, unutrašnje borbe mogu da se pojave tokom radnog dana. Zato je emocionalna inteligencija presudna sada više nego ikada ranije.

Veliki deo dobro razvijene emocionalne inteligencije odnosi se na druge sa senzitivnošću i empatije sa saradnicima kada se bore. Radi se o tome da znate kako da pružite povratne informacije bez povrede nečijih osećanja i da prepoznate da kada napravite pauzu da se emocionalno pregrupišete, to može da dovede do povećanja produktivnosti u napredovanju.

Izađite ispred sebe uz obuku mekih veština

Za zaposlene i odelјenja za lјudske resurse, klјučno je da se imaju na umu ove osnovne meke veštine dok se poslovne odluke donose ove godine. Pobolјšane meke veštine mogu da dovedu do prednosti kao što su srećniji radnici, bolјi operativni sistemi, veće profitne marže i još mnogo toga.

Ako mislite da vama ili vašoj organizaciji nedostaju ove osnovne veštine, vreme je da preduzmete korake i počnete da istražujete opcije obuke za meke veštine zaposlenih. Kada zaposleni znaju kako da se bolјe prilagode, komuniciraju, slušaju, kreativno rešavaju probleme i pristupaju situacijama sa povećanom emocionalnom inteligencijom, to može zaista da transformiše posao.