Mnogo faktora doprinosi uspehu organizacije, a zaposleni su jedan od najvažnijih. Angažovani zaposleni se obično izjednačavaju sa produktivnim zaposlenima i mogu u velikoj meri da doprinesu uspehu organizacije. Nažalost, i suprotno je istina. Kada je angažovanje smanjeno, produktivnost pati.

Obuka zaposlenih je jedan od najefikasnijih načina za pobolјšanje produktivnosti i veština među članovima osoblјa u vašoj organizaciji. I kao menadžer, deo vašeg posla je da obezbedite da zaposleni imaju alate i obuku koja im je potrebna da dostignu njihov puni potencijal.

Produktivnost je značajan faktor u određivanju uspeha zaposlenih, kako pojedinačno tako i kao tim. Primenom programa obuke i razvoja karijere, preduzeća mogu da pobolјšaju produktivnost zaposlenih i ukupni organizacioni učinak.

Šta je obuka zaposlenih?

Možda ste upoznati sa tim šta znači trenirati u atletskom smislu, ali šta je treniranje zaposlenih? Jednostavna definicija koučinga je da trenirate ili podučavate, posebno se odnosi na tim ili igrača. Ova definicija važi i kada je u pitanju obučavanje zaposlenih. Jednostavno rečeno, obuka zaposlenih je metoda obuke zaposlenih gde ih podučava iskusniji zaposleni. Obuka zaposlenih nije samo za nove zaposlene, u stvari, čak i lideri u organizaciji mogu da imaju koristi od koučinga.

Koučing zaposlenih nije isti koncept kao mentorstvo, iako mentorski program može da dopuni i pobolјša svaku inicijativu koučinga. Obuka zaposlenih se obično fokusira na pobolјšanje produktivnosti i učinka, a ne na opšte blagostanje zaposlenog. U programu obuke zaposlenih, dužina programa je takođe kraća i cilјanija, dok mentorski program može da traje neograničeno na osnovu njegove strukture i odnosa između mentora i šegrta.

U poslu, obuka zaposlenih počinje tako što iskusni vođa ili određeni trener daje uputstva zaposlenima o tome kako da pobolјšaju veštine i učinak na poslu. Mnoge organizacije oklevaju da uspostave program obuke jer ne žele da ulože vreme i trud, ili možda ne znaju odakle da počnu. Iako u početku može da izgleda zastrašujuće, uspostavlјanje programa za obuku zaposlenih je lakše nego što mislite, a prednosti su vredne truda.

produktivnosti 1

Procena prednosti obuke zaposlenih

Postoje mnoge prednosti uspostavlјanja programa karijere ili profesionalnog razvoja u vašoj organizaciji. Koučing služi kao odlična polazna tačka i jedan je od najefikasnijih načina da se pomogne zaposlenima da uspeju. Evo nekoliko prednosti obuke zaposlenih:

 • Povećava zadovolјstvo poslom za zaposlene
  Većina zaposlenih se pojavlјuje na poslu i daje sve od sebe jer im je stalo da rade dobro, ali ponekad im je potrebna dodatna obuka i razvoj da bi se najbolјe snašli. Iako je važno da zaposleni imaju pozitivan stav prema programima obuke, zaposleni koji su u mogućnosti da učestvuju u dobro pripremlјenom programu obuke zadovolјniji su od zaposlenih bez takvih mogućnosti.
 • Pobolјšava učinak zaposlenih
  Bez obzira na vašu oblast, uvek postoje načini da se pomogne zaposlenima da pobolјšaju učinak. Program obuke pomaže vašim zaposlenima da usavrše njihove veštine i postanu bolјi u onome što rade. Osnažujući vaše zaposlene kroz obuku, pobolјšavate njihovo samopouzdanje i povećavate njihov angažman na radnom mestu. Na kraju, pomaganje zaposlenima da se usredsrede na njihove prednosti i oblasti za rast u programu obuke pobolјšaće njihov individualni učinak.
 • Povećava produktivnost
  Ne samo da obučavanje zaposlenih pobolјšava učinak, već i produktivnost. U stvari, pobolјšana produktivnost je jedan od glavnih razloga da se uspostavi program obuke. Način na koji se definiše i meri produktivnost razlikuje se od preduzeća do preduzeća, ali gde god da radite, produktivnost je suštinski pokretač rasta organizacije. Povećana produktivnost znači da zaposleni ne samo da rade više, već rade pametnije, efikasnije i na višim nivoima kvaliteta. Oni smanjuju količinu vremena koje provode na zadatke i obavlјaju te zadatke bolјe, brže i sa više saradnje.

Kako da maksimizujete efikasnost treniranja

U vašoj organizaciji postoje zaposleni sa velikim liderskim potencijalom, ali kao menadžer ih možda još niste identifikovali. Koučing, posebno kada zaposleni mogu da usavrše njihove veštine i dobiju povratne informacije jedan na jedan, strateški je način da se kultivišu lideri, kao i da se pobolјša produktivnost. Evo nekoliko načina da izvučete maksimum iz vašeg trenerskog programa:

 • Faktor nivoa zaposlenih i iskustva
  Ne mogu svi da budu obučeni na isti način, posebno ako imaju različite veštine, iskustvo ili nivoe posla. Zaposleni u kompaniji pet godina zahteva drugačiji trening od onog koji je tek primlјen. Ako imate više zaposlenih na svakom nivou, razmislite o grupisanju njih kako biste maksimalno povećali njihovo iskustvo koučinga.
 • Slušajte i učite od vaših zaposlenih
  Bilo da se radi o tekućem programu obuke ili specifičnom programu obuke, pribavite povratne informacije od zaposlenih da biste procenili efikasnost programa, šta je za njih najkorisnije, koja dodatna uputstva žele da vide i materijal nepotreban ili suvišan. Iako iskusniji zaposleni mogu da smatraju da im nije potrebna obuka, većina zaposlenih će ceniti priliku da uče i razvijaju njihove oblasti stručnosti.
 • Stvorite doslednu kulturu učenja
  Postoji mnogo razloga zašto su programi stručnog usavršavanja neefikasni ili ne daju želјene rezultate. Na primer, jednodnevne sesije obuke često su preopterećene informacijama i uputstvima koje zaposleni retko zadržavaju jer ih nikada ne primenjuju u praksi. Ali kada je kočing dosledan i vežba se, a ne samo jednokratni događaj, to postaje deo vaše organizacije i vaše kulture. Tada je veća verovatnoća da će vaši zaposleni to da prihvate i kao pozitivno iskustvo i kao priliku sa dodatom vrednošću da unaprede njihove veštine i radni učinak.
 • Vodite primerom
  Jedan od najbolјih načina da obezbedite uspešnu primenu vašeg programa koučinga je da se vodite primerom. Ako rukovodstvo aktivno učestvuje i pokaže volјu da bude obučeno, ostatak organizacije će da to prati. Ovo pokazuje relevantnost koučinga, bez obzira na poziciju ili koliko dugo je neko bio u organizaciji, i predstavlјa primer za novije zaposlene koji treba da slede.
 • Proslavite uspeh
  Povećana produktivnost nije nešto što se dešava preko noći, ali je moguće da se male promene dogode odmah. Čak i ako to nije nešto što u velikoj meri utiče na celokupnu organizaciju, odvojite vreme da proslavite sve veći uspeh zaposlenih. Ako je neko malo produktivniji i njegov učinak se pobolјšao, prepoznajte to. Ovo pomaže zaposlenima da se osećaju vrednijima i cenjenijima, i podstiče druge da nastave da daju sve od sebe.

Većina organizacija traži načine za povećanje produktivnosti, a obuka zaposlenih je jedan od najefikasnijih načina da se to postigne. Ali čak i kada radite na obučavanju i obuci zaposlenih redovno, može da izgleda kao da ne vidite rast koji biste želeli da vidite. To može da bude zbog postojećeg jaza u veštinama, koji može da ograničipreduzeća koja žele da zaposle i razviju zaposlene sa specifičnim veštinama.