Neki ljudi imaju dovoljno sreće da shvate šta žele da rade za novac veoma rano u životu. Možda imaju sjajan ideal o tome koji posao žele i put kojim mogu da dođu do njega. Ovo se, međutim, ne dešava svima. Drugi provode mnogo godina pokušavajući…